برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۵- مکانیک ایمان: قسمت اول – معضل تنوع

اپیزود ۳۵: بخش اول از پرونده‌ی مکانیک ایمان

منابع این پرونده:

اسپانسرهای این اپیزود:

قهوه‌ی دیسترو

مرکز تجربه‌ی زندگی

خبرنامه‌ی پرسه

همه‌ی لینک‌های پرسه