۱۵- بخش دوم از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick   موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم …

بیشتر بخوانید

۱۴- بخش اول از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick   موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم …

بیشتر بخوانید