۱۸- بخش دوم (آخر) از پرونده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد

بخش دوم (آخر) از پرونده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد منابع: Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction- Judith Grisel The Biology of Desire: Why Addiction Is Not a Disease – Marc Lewis پوستر: دانیال کشانی موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از آلبوم Solo Piano اثر Philip Glass اینستاگرام انتشارات پندار تابان

بیشتر بخوانید

۱۷- بخش اول از پرنده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد

بخش اول از پرنده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد منابع: Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction- Judith Grisel The Biology of Desire: Why Addiction Is Not a Disease – Marc Lewis پوستر: دانیال کشانی موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از آلبوم Solo Piano اثر Philip Glass

بیشتر بخوانید