۳۵- مکانیک ایمان: قسمت اول – معضل تنوع

اپیزود ۳۵: بخش اول از پرونده‌ی مکانیک ایمان منابع این پرونده: Why We Believe, Evolution and The Human Way of Being by Agustin Fuentes Religion Explained, The Evolutionary Origins of Religion by Pascal Boyer In Gods We Trust, The Evolutionary Landscape of Religion, Scott Atran How Religion Evolved and Why It Endures by Robin Dunbar …

بیشتر بخوانید