۱۱- قسمت دوم از پرونده‌ی «هولودومور- قحطی سرخ»

منابع این پرونده: The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine by Robert Conquest Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum Lenin: A Biography by Robert Service Stalin: Waiting for Hitler by Stephen Kotkin موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از این آثار آهنگساز روس دمیتری شوستاکوویچ: String Quartet No. 2 Elegy for String …

بیشتر بخوانید

۱۰ – قسمت اول از پرونده‌ی «هولودومور- قحطی سرخ»

منابع این پرونده: The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine by Robert Conquest Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum Lenin: A Biography by Robert Service Stalin: Waiting for Hitler by Stephen Kotkin موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از این آثار آهنگساز روس دمیتری شوستاکوویچ: String Quartet No. 2 Elegy for String …

بیشتر بخوانید