برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۴۱- (ما و آنها ۳) Us and Them III

اپیزود ۴۱ بخش سوم (آخر) از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی منابع این پرونده: Out of the Melting Pot, Into the Fire – Jens Kurt Heycke Ethnic Groups in Conflict – Donald Horowitz The Affirmative Action Empire – Terry Martin اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.

بیشتر بخوانید

۴۰- (ما و آنها ۲) Us and Them II

اپیزود ۴۰ بخش دوم از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی منابع این پرونده: Out of the Melting Pot, Into the Fire – Jens Kurt Heycke Ethnic Groups in Conflict – Donald Horowitz The Affirmative Action Empire – Terry Martin اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.

بیشتر بخوانید

۳۹- (ما و آنها ۱) Us and Them I

اپیزود ۳۹ بخش اول از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی منابع این پرونده: Out of the Melting Pot, Into the Fire – Jens Kurt Heycke Ethnic Groups in Conflict – Donald Horowitz The Affirmative Action Empire – Terry Martin اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.

بیشتر بخوانید

۳۸- مکانیک ایمان: قسمت چهارم (آخر) – عوارض جانبی

اپیزود ۳۸: بخش چهارم (آخر) از پرونده‌ی مکانیک ایمان منابع این پرونده: Why We Believe, Evolution and The Human Way of Being by Agustin Fuentes Religion Explained, The Evolutionary Origins of Religion by Pascal Boyer In Gods We Trust, The Evolutionary Landscape of Religion, Scott Atran How Religion Evolved and Why It Endures by Robin …

بیشتر بخوانید

۳۷- مکانیک ایمان: قسمت سوم- کتاب‌خانه‌ی مغز

اپیزود ۳۷: بخش سوم از پرونده‌ی مکانیک ایمان منابع این پرونده: Why We Believe, Evolution and The Human Way of Being by Agustin Fuentes Religion Explained, The Evolutionary Origins of Religion by Pascal Boyer In Gods We Trust, The Evolutionary Landscape of Religion, Scott Atran How Religion Evolved and Why It Endures by Robin Dunbar …

بیشتر بخوانید

۳۶- مکانیک ایمان: قسمت دوم – پاسخ های تکراری

اپیزود ۳۶: بخش دوم از پرونده‌ی مکانیک ایمان منابع این پرونده: Why We Believe, Evolution and The Human Way of Being by Agustin Fuentes Religion Explained, The Evolutionary Origins of Religion by Pascal Boyer In Gods We Trust, The Evolutionary Landscape of Religion, Scott Atran How Religion Evolved and Why It Endures by Robin Dunbar …

بیشتر بخوانید