۲۵- قسمت دوم از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint By Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

۲۴- قسمت اول از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021 by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint by Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید