۴۱- (ما و آنها ۳) Us and Them III

اپیزود ۴۱ بخش سوم (آخر) از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی منابع این پرونده: Out of the Melting Pot, Into the Fire – Jens Kurt Heycke Ethnic Groups in Conflict – Donald Horowitz The Affirmative Action Empire – Terry Martin اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.

بیشتر بخوانید

۴۰- (ما و آنها ۲) Us and Them II

اپیزود ۴۰ بخش دوم از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی منابع این پرونده: Out of the Melting Pot, Into the Fire – Jens Kurt Heycke Ethnic Groups in Conflict – Donald Horowitz The Affirmative Action Empire – Terry Martin اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.

بیشتر بخوانید