برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۱۶- بخش آخر از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم Diasporas …

بیشتر بخوانید

۱۵- بخش دوم از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick   موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم …

بیشتر بخوانید

۱۴- بخش اول از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick   موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم …

بیشتر بخوانید

اپیزود ۱۳ بخش دوم از پرونده‌ی «یک هفته در لندن»

منابع این پرونده: The Ghost Map by Steven Johnson Dreams of Iron and Steel by Deborah Cadbury موسیقی این پرونده لحظاتی از  Six Metamorphoses After Ovid اثر آهنگساز انگلیسی بنجامین بریتن به سال ۱۹۵۱ اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

اپیزود ۱۲ بخش اول از پرونده‌ی «یک هفته در لندن»

منابع این پرونده: The Ghost Map by Steven Johnson Dreams of Iron and Steel by Deborah Cadbury موسیقی این پرونده لحظاتی از  Six Metamorphoses After Ovid اثر آهنگساز انگلیسی بنجامین بریتن به سال ۱۹۵۱ اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

قسمت دوم از پرونده‌ی «هولودومور- قحطی سرخ»

منابع این پرونده: The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine by Robert Conquest Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum Lenin: A Biography by Robert Service Stalin: Waiting for Hitler by Stephen Kotkin موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از این آثار آهنگساز روس دمیتری شوستاکوویچ: String Quartet No. 2 Elegy for String …

بیشتر بخوانید