برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۲۰- قسمت اول از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee   با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال   موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering …

بیشتر بخوانید

۱۹- خلسه‌ی حقیقت در سینمای ورنر هرتزوگ

اینستاگرام پرسه پوستر: دانیال کشانی موسیقی‌های این اپیزود: لحظاتی از موسیقی متن فیلم‌های Into the Abyss ، Cave of Forgotten Dreams و The White Diamond منابع (بعد از فیلم‌های ورنر هرتزوگ): Werner Herzog: A Guide for the Perplexed by Paul Cronin Conquest of the Useless: Reflections from the Making of Fitzcarraldo by Werner Herzog Of …

بیشتر بخوانید

۱۸- بخش دوم (آخر) از پرونده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد

بخش دوم (آخر) از پرونده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد منابع: Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction- Judith Grisel The Biology of Desire: Why Addiction Is Not a Disease – Marc Lewis پوستر: دانیال کشانی موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از آلبوم Solo Piano اثر Philip Glass اینستاگرام انتشارات پندار تابان

بیشتر بخوانید

۱۷- بخش اول از پرنده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد

بخش اول از پرنده‌ی «هیولای خود را بشناس» به سوی تعریف اعتیاد منابع: Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction- Judith Grisel The Biology of Desire: Why Addiction Is Not a Disease – Marc Lewis پوستر: دانیال کشانی موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از آلبوم Solo Piano اثر Philip Glass

بیشتر بخوانید

۱۶- بخش آخر از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم Diasporas …

بیشتر بخوانید

۱۵- بخش دوم از پرونده‌ی «از تحریر به آزادی- بهار عربی در مصر»

منابع این پرونده: Liberation Square: Inside the Egyptian Revolution and the Rebirth of a Nation اثر Ashraf Khalil A Revolution Undone: Egypt’s Road Beyond Revolt اثر H. A. Hellyer Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East اثر David D. Kirkpatrick   موسیقی این پرونده لحظاتی از آلبوم …

بیشتر بخوانید