برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۲۶ –«ظهور تزار نو قسمت اول: عملیات شعاع آفتاب»

منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu اینستاگرام پرسه اینستاگرام بانک گیسو …

بیشتر بخوانید

۲۵- قسمت دوم از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint By Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

۲۴- قسمت اول از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021 by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint by Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

۲۳- قسمت چهارم و آخر از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee   با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال   موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering …

بیشتر بخوانید

۲۲- قسمت سوم از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

  منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering اثر …

بیشتر بخوانید

۲۱- قسمت دوم از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

  منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering اثر …

بیشتر بخوانید