برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۲۹ –«ظهور تزار نو قسمت چهارم: «سیلوویکی»

  منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس …

بیشتر بخوانید

۲۸ –«ظهور تزار نو قسمت سوم: «کاندیدای تصادفی»

  منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس …

بیشتر بخوانید

۲۷ –«ظهور تزار نو قسمت دوم: گرگ‌های جوان»

منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس سیدین …

بیشتر بخوانید

۲۶ –«ظهور تزار نو قسمت اول: عملیات شعاع آفتاب»

منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu اینستاگرام پرسه اینستاگرام بانک گیسو …

بیشتر بخوانید

۲۵- قسمت دوم از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint By Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید

۲۴- قسمت اول از پرونده‌ی «همراهان همیشگی: نگاهی به دنیای ویروس‌ها»

منابع این پرونده: A Planet of Viruses, Third Edition, 2021 by Carl Zimmer Life’s Edge: The Search for What It Means to Be Alive, 2021 by Carl Zimmer اسپانسر این اپیزود: مرکز تجربه زندگی (اینستاگرام و وب‌سایت) پوستر: دانیال کشانی موسیقی: Vermont Counterpoint by Steve Reich با اجرای مهرداد غلامی اینستاگرام پرسه

بیشتر بخوانید