برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۲- ریشه‌های اخلاق: قسمت اول- در جستجوی طبیعت انسانی

منابع این پرونده: The Bonobo and The Atheist: In Search of Humanism Among the Primates by Frans de Waal Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes by Frans de Waal Moral Tribes: Emotion, Reason, and The Gap Between Us and Them by Joshua Greene Survival of The Friendliest: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common …

بیشتر بخوانید

۳۰ –«ظهور تزار نو قسمت پنجم (آخر): «عملیات انرژی»

  منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس …

بیشتر بخوانید

۲۹ –«ظهور تزار نو قسمت چهارم: «سیلوویکی»

  منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس …

بیشتر بخوانید

۲۸ –«ظهور تزار نو قسمت سوم: «کاندیدای تصادفی»

  منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس …

بیشتر بخوانید

۲۷ –«ظهور تزار نو قسمت دوم: گرگ‌های جوان»

منابع این پرونده: Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West by: Catherine Belton Encyclopedia of Cold War Espionage, Spies, and Secret Operations by Richard C. Trahair Putin’s Totalitarian Democracy: Ideology, Myth, and Violence in the Twenty-First Century by Kate C. Langdon, Vladimir Tismaneanu متن و روایت: عباس سیدین …

بیشتر بخوانید