برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

قسمت اول از پرونده‌ی «هولودومور- قحطی سرخ»

منابع این پرونده: The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine by Robert Conquest Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum Lenin: A Biography by Robert Service Stalin: Waiting for Hitler by Stephen Kotkin موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از این آثار آهنگساز روس دمیتری شوستاکوویچ: String Quartet No. 2 Elegy for String …

بیشتر بخوانید

بخش سوم از پرونده‌ی «مولکول‌های جادویی: داستان سایکدلیک‌ها»

اینستاگرام پرسه موسیقی‌های این پرونده از  Terry Riley منابع این پرونده: How to Change Your Mind: What New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence by Michael Pollan Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals by Huston Smith Psilocybin Mushrooms of the World by …

بیشتر بخوانید

بخش دوم از پرونده‌ی «مولکول‌های جادویی: داستان سایکدلیک‌ها»

اینستاگرام پرسه موسیقی‌های این پرونده از  Terry Riley منابع این پرونده: How to Change Your Mind: What New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence by Michael Pollan Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals by Huston Smith Psilocybin Mushrooms of the World by …

بیشتر بخوانید

بخش اول از پرونده‌ی «مولکول‌های جادویی: داستان سایکدلیک‌ها»

اینستاگرام پرسه موسیقی‌های این پرونده از  Terry Riley منابع این پرونده: How to Change Your Mind: What New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence by Michael Pollan Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals by Huston Smith Psilocybin Mushrooms of the World by …

بیشتر بخوانید

قسمت سوم از پرونده‌ی «جنون معمولی- زندگی و نامه‌های چارلز بوکوفسکی»

اینستاگرام پرسه تاریخ‌نمای زندگی هنک و مجموعه‌ای از تصاویر و نامه‌هایش را در کتابخانه‌ی بوکوفسکی ببینید. موسیقی این اپیزود: لحظاتی از سوئیت ویلن‌سل پنجم یوهان سباستین باخ با اجرای ریچارد نرووی منابع این پرونده: Charles Bukowski, Locked in The Arms of A Crazy Life by Howard Sounes Charles Bukowski by Barry Miles Screams from The …

بیشتر بخوانید

قسمت دوم از پرونده‌ی «جنون معمولی- زندگی و نامه‌های چارلز بوکوفسکی»

اینستاگرام پرسه تاریخ‌نمای زندگی هنک و مجموعه‌ای از تصاویر و نامه‌هایش را در کتابخانه‌ی بوکوفسکی ببینید. موسیقی این اپیزود: لحظاتی از سوئیت ویلن‌سل پنجم یوهان سباستین باخ با اجرای ریچارد نرووی منابع این پرونده: Charles Bukowski, Locked in The Arms of A Crazy Life by Howard Sounes Charles Bukowski by Barry Miles Screams from The …

بیشتر بخوانید