برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۴۱- (ما و آنها ۳) Us and Them III

اپیزود ۴۱ بخش سوم (آخر) از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی

منابع این پرونده:

اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه

همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.