برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۴۰- (ما و آنها ۲) Us and Them II

اپیزود ۴۰ بخش دوم از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی

منابع این پرونده:

اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه

همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.