برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۹- (ما و آنها ۱) Us and Them I

  • اپیزود ۳۹ بخش اول از پرونده‌ی «ما و آنها» درباره‌ی نزاع‌ها و اختلاف‌های بین‌گروهی

منابع این پرونده:

اشتراک خبرنامه‌ی رایگان پرسه

همه‌ی لینک‌های پرسه اینجا است.